bewi logo
kroptki
Cofnij

Specjalista ds. ochrony środowiska i ESG

Chorzów
Obowiązki:
 • Zarządzanie gospodarką odpadami, ściekami i emisją do atmosfery
 • Kontrolowanie miejsc magazynowania odpadów, prowadzenie modułu ewidencji odpadów oraz modułu sprawozdawczości w systemie BDO
 • Aktualizowanie procedur i instrukcji Systemu Zarządzania Środowiskiem
 • Raportowanie do Przełożonego informacji o wynikach funkcjonowania SZŚ
 • Reprezentowanie firmy podczas auditów jednostek zewnętrznych oraz klientów
 • Współtworzenie strategii ESG spółki
 • Wsparcie w opracowaniu metodologii zbierania danych niezbędnych do raportowania w obszarze ESG
 • Raportowanie określonych danych ESG w ramach Grupy IZOBLOK, BEWI oraz interesariuszy zewnętrznych, w tym klientów
 • Inicjowanie akcji promujących zasady ESG wśród pracowników i społeczności lokalnej
 • Bieżąca analiza zmian w regulacjach prawnych w zakresie ESG
 • Szkolenia pracowników w zakresie stosowania istniejących procedur związanych z systemem jakości i zasad ESG
Oczekiwania:
 • Wyższe wykształcenie - mile widziane w dziedzinie inżynierii ochrony środowiska
 • Min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska (odpady, ścieki, zanieczyszczenie powietrza)
 • Znajomość standardów zarządzania zgodnie z normą ISO 14001
 • Zainteresowanie rozwojem w obszarze ESG w biznesie
 • Znajomość bieżących regulacji UE w zakresie ESG
 • Dobra znajomość MS Office
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym
 • Dokładność i sumienność
 • Analityczne podejście do zagadnień
Aplikuj

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk aplikowania. Jednocześnie prosimy o dodanie do aplikacji wybranej lub wszystkich poniższych klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji w zakresie w jakim wykraczają poza katalog określony przepisami prawa pracy. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowiska. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie w celu realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez inne spółki z Grupy IZOBLOK, w tym na ich udostępnianie tym spółkom. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aktualne procesy rekrutacyjne sprawdzisz w zakładce “Kariera”
Skip to content