bewi logo
Strona głównaRelacje inwestorskieInformacje o spółceStrategia rozwoju

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Grupy IZOBLOK ukonstytuowana jest w naszej misji, która stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań.
Dążymy do stworzenia globalnej firmy, w której wiedza, zaangażowanie i doświadczenie zespołu w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju potencjału spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy. Pełna elastyczność, kreatywność, szybkość działania oraz wysokie standardy jakości pozwalają nam spełniać oczekiwania i wysokie wymagania klientów, tworząc podstawę wzajemnie korzystnych i długoterminowych relacji.

Ekspansja na rynki pozaeuropejskie

IZOBLOK jest europejskim liderem w zakresie produkcji elementów z polipropylenu spienionego (EPP) dla motoryzacji i branży logistycznej. Przyjęta przez spółki Grupy strategia zakłada w horyzoncie najbliższych kilku lat ekspansję geograficzną na rynki pozaeuropejskie w celu wykorzystania ich prognozowanej dynamiki rozwoju dla wzrostu wartości materialnej i niematerialnej Grupy Kapitałowej.

Budowa silnych kompetencji RD&D

IZOBLOK systematycznie powiększa zespół w obszarze inżynieryjnym na potrzeby prac rozwojowych dotyczących projektów koncepcyjnych. Budowa silnych kompetencji w zakresie zaawansowanej inżynierii projektowej, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności rynkowej całej Grupy.

Wykorzystanie efektu synergii

Pełne wykorzystanie potencjału spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK na poziomie produktu, produkcji, sprzedaży oraz IT to cel wyznaczony na najbliższe lata.

Skip to content