Strona głównaRelacje inwestorskieInformacje o spółceWładze spółki

Władze spółki

Zarząd

Przemysław Skrzydlak

Prezes Zarządu

Dysponuje szeroka wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania inwestycjami i przedsiębiorstwami. Prezes Zarządu i Członek Rad Nadzorczych podmiotów związanych z sektorem przemysłowym. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, kierunek Inżynieria Materiałowa, Wydział Mechaniczny oraz Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, kierunek Inżynieria Finansowa i Bankowość z dyplomem Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie. Ukończył studia MBA w ramach MBA European University w Warszawie z dyplomem Business School Montreux oraz szereg szkoleń z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, kapitałem i budowania długotrwałych relacji z kluczowymi klientami. W 1999 r. powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu IZOBLOK S.A., gdzie do tej pory odpowiada za całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rada Nadzorcza

Andrzej Kwiatkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedsiębiorca i menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Współzałożyciel i akcjonariusz przedsiębiorstw technologicznych i produkcyjnych. Od ponad 20 lat związany z branżą marketingową i medialną.

Renata Skrzydlak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztof Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, kierunek Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie zarządcze zdobyte na wysokich stanowiskach kierowniczych w strukturach firm o profilu produkcyjnym i budowlanym, gdzie angażowała się w procesy restrukturyzacyjne i sprzedażowe.

Rafał Olesiński

Członek Rady Nadzorczej

Adwokat, wspólnik (komplementariusz) kancelarii Olesiński i Wspólnicy Sp.k. Od ponad piętnastu lat łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i podatków. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych. Od 2005 roku współtworzy nowoczesną prawno-podatkową firmę doradczą. Zarządza zespołem prawników i doradców podatkowych, który liczy obecnie ponad sto osób. Jako doradca strategiczny bierze udział w negocjacjach, w tym na poziomie międzynarodowym, reprezentuje przedsiębiorców

Bartłomiej Sieczkowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze specjalizacjami: Rachunkowość oraz Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw. Całą swoją karierę związany jest z działami finansowymi. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Grupie Kapitałowej Salwator działającej w branży nieruchomości komercyjnych, oraz mieszkaniowych. Obecnie związany z branżami: hotelarską, rynku nieruchomości komercyjnych oraz usług medycznych. Posiada doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw, oraz rozwoju przedsiębiorstw rynku usług konsumenckich. Od 2016 r. Członek Rady Nadzorczej Spółki z rynku New Connect Summa Linguae SA.

Bartłomiej Medaj

Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny. Absolwent studiów doktoranckich na kierunku Prawo, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Założyciel i partner zarządzający w KTW.Legal Radcowie Prawni. Pełnił funkcję Przewodniczącego rady nadzorczej Spółki KOFAMA Koźle S.A. notowanej na rynku New Connect, członek Rad Nadzorczych podmiotów związanych z branżą budowlaną, inżynieryjno-konsultingową i przemysłową. Specjalizuje się we wsparciu biznesu, projektach dotyczących fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Na co dzień doradza przedsiębiorcom w projektowaniu przedsięwzięć i szacowaniu ryzyk prawnych, od innowacyjnych projektów przemysłowych i startupowych po tradycyjne branże gospodarki.

Skip to content