bewi logo
Strona głównaRelacje inwestorskieInformacje o spółceWładze spółki

Władze spółki

Zarząd

Przemysław Skrzydlak

Prezes Zarządu

Dysponuje szeroka wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania inwestycjami i przedsiębiorstwami. Prezes Zarządu i Członek Rad Nadzorczych podmiotów związanych z sektorem przemysłowym. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, kierunek Inżynieria Materiałowa, Wydział Mechaniczny oraz Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, kierunek Inżynieria Finansowa i Bankowość z dyplomem Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie. Ukończył studia MBA w ramach MBA European University w Warszawie z dyplomem Business School Montreux oraz szereg szkoleń z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, kapitałem i budowania długotrwałych relacji z kluczowymi klientami. W 1999 r. powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu IZOBLOK S.A., gdzie do tej pory odpowiada za całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rada Nadzorcza

Marcin Chruszczyński

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Ekonomia oraz Hogeschool Brabant (Breda, Holandia) na kierunku Marketing w biznesie międzynarodowym, od 2004 roku członek ACCA. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w PwC w Roterdamie i Wrocławiu oraz na stanowiskach kierowniczych w centrach usług wspólnych Bank of New York Mellon oraz Sidel (Grupa Tetra Laval). Pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego i operacyjnego spółki Nasza Klasa. Był członkiem rady nadzorczej, dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu Ten Square Games S.A. Od 2017 roku jest członkiem zarządu w doradczej spółce O&W Analytics Sp. z o.o., jednocześnie będąc udziałowcem tego podmiotu.

Rafał Olesiński

Członek Rady Nadzorczej

Adwokat, wspólnik (komplementariusz) kancelarii Olesiński i Wspólnicy Sp.k. Od ponad piętnastu lat łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i podatków. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych. Od 2005 roku współtworzy nowoczesną prawno-podatkową firmę doradczą. Zarządza zespołem prawników i doradców podatkowych, który liczy obecnie ponad sto osób. Jako doradca strategiczny bierze udział w negocjacjach, w tym na poziomie międzynarodowym, reprezentuje przedsiębiorców

Jonas Siljeskär

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów inżynierskich Uniwersytetu Dalarna w Szwecji oraz zarządzania Lean w Toyota Nagoya. Obecnie Dyrektor Operacyjny Grupy BEWI i Prezes Zarządu BEWiSynbra Group AB z siedzibą w Szwecji oraz Dyrektor Zarządzający i członek zarządu kilku spółek zależnych w Grupie. Wcześniej zajmował różne stanowiska w Grupie BEWI, w tym Dyrektor Operacyjny w BEWI Group AB oraz Dyrektor Zarządzający i członek zarządów różnych spółek z Grupy BEWiSynbra. Pracował również jako kierownik produkcji Thermisol AB oraz dyrektor produkcji w Tomoku Hus AB z siedzibą w Szwecji. Jest obywatelem Szwecji, obecnie mieszka w Szwecji.

Bartłomiej Medaj

Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny. Absolwent studiów doktoranckich na kierunku Prawo, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Założyciel i partner zarządzający w KTW.Legal Radcowie Prawni. Pełnił funkcję Przewodniczącego rady nadzorczej Spółki KOFAMA Koźle S.A. notowanej na rynku New Connect, członek Rad Nadzorczych podmiotów związanych z branżą budowlaną, inżynieryjno-konsultingową i przemysłową. Specjalizuje się we wsparciu biznesu, projektach dotyczących fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Na co dzień doradza przedsiębiorcom w projektowaniu przedsięwzięć i szacowaniu ryzyk prawnych, od innowacyjnych projektów przemysłowych i startupowych po tradycyjne branże gospodarki.

Marie Danielsson

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka studiów ekonomicznych Uniwersytetu Sztokholmskiego w Szwecji. Obecnie Dyrektor Finansowa Grupy BEWI i Dyrektor Finansowa w BEWiSynbra. Wcześniej pracowała jako księgowy w KPMG AB Szwecja oraz jako wiceprezes ds. kontroli finansowej i podatków w Haldex AB, Szwecja. Jest obywatelką Szwecji, obecnie mieszka w Szwecji.

Jakub Menc

Członek Rady Nadzorczej

Finansista z doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami w akcje. Obecnie członek Rad Nadzorczych IZOBLOK i K2 Holding oraz zarządzający FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Poprzednio zarządzający funduszami akcji w Skarbiec TFI, zarządzający funduszami w PKO BP Bankowy PTE i kolejno młodszy analityk finansowy, analityk finansowy, młodszy zarządzający portfelem akcji i zarządzający portfelem akcji w Nationale-Nederlanden PTE. Tytuł CFA. Licencjonowany doradca inwestycyjny. Szkolenie z wyceny i analizy spółek na London School of Economics and Political Science. Magister na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz licencjat na jednocześnie dwóch kierunkach ekonomii i matematyce na Uniwersytecie Warszawskim.

Skip to content