bewi logo
Strona głównaRelacje inwestorskieInformacje o spółceWładze spółki

Władze spółki

Zarząd

Przemysław Skrzydlak

Prezes Zarządu

Dysponuje szeroka wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania inwestycjami i przedsiębiorstwami. Prezes Zarządu i Członek Rad Nadzorczych podmiotów związanych z sektorem przemysłowym. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, kierunek Inżynieria Materiałowa, Wydział Mechaniczny oraz Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, kierunek Inżynieria Finansowa i Bankowość z dyplomem Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie. Ukończył studia MBA w ramach MBA European University w Warszawie z dyplomem Business School Montreux oraz szereg szkoleń z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, kapitałem i budowania długotrwałych relacji z kluczowymi klientami. W 1999 r. powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu IZOBLOK S.A., gdzie do tej pory odpowiada za całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rada Nadzorcza

Rafał Olesiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adwokat, wspólnik (komplementariusz) kancelarii Olesiński i Wspólnicy Sp.k. Od ponad piętnastu lat łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i podatków. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych. Od 2005 roku współtworzy nowoczesną prawno-podatkową firmę doradczą. Zarządza zespołem prawników i doradców podatkowych, który liczy obecnie ponad sto osób. Jako doradca strategiczny bierze udział w negocjacjach, w tym na poziomie międzynarodowym, reprezentuje przedsiębiorców

Marcin Chruszczyński

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Ekonomia oraz Hogeschool Brabant (Breda, Holandia) na kierunku Marketing w biznesie międzynarodowym, od 2004 roku członek ACCA. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w PwC w Roterdamie i Wrocławiu oraz na stanowiskach kierowniczych w centrach usług wspólnych Bank of New York Mellon oraz Sidel (Grupa Tetra Laval). Pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego i operacyjnego spółki Nasza Klasa. Był członkiem rady nadzorczej, dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu Ten Square Games S.A. Od 2017 roku jest członkiem zarządu w doradczej spółce O&W Analytics Sp. z o.o., jednocześnie będąc udziałowcem tego podmiotu.

Jonas Siljeskär

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów inżynierskich Uniwersytetu Dalarna w Szwecji oraz zarządzania Lean w Toyota Nagoya. Obecnie Dyrektor Operacyjny Grupy BEWI i Prezes Zarządu BEWiSynbra Group AB z siedzibą w Szwecji oraz Dyrektor Zarządzający i członek zarządu kilku spółek zależnych w Grupie. Wcześniej zajmował różne stanowiska w Grupie BEWI, w tym Dyrektor Operacyjny w BEWI Group AB oraz Dyrektor Zarządzający i członek zarządów różnych spółek z Grupy BEWiSynbra. Pracował również jako kierownik produkcji Thermisol AB oraz dyrektor produkcji w Tomoku Hus AB z siedzibą w Szwecji. Jest obywatelem Szwecji, obecnie mieszka w Szwecji.

Bartłomiej Medaj

Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny. Absolwent studiów doktoranckich na kierunku Prawo, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Założyciel i partner zarządzający w KTW.Legal Radcowie Prawni. Pełnił funkcję Przewodniczącego rady nadzorczej Spółki KOFAMA Koźle S.A. notowanej na rynku New Connect, członek Rad Nadzorczych podmiotów związanych z branżą budowlaną, inżynieryjno-konsultingową i przemysłową. Specjalizuje się we wsparciu biznesu, projektach dotyczących fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Na co dzień doradza przedsiębiorcom w projektowaniu przedsięwzięć i szacowaniu ryzyk prawnych, od innowacyjnych projektów przemysłowych i startupowych po tradycyjne branże gospodarki.

Christian Bekken

Członek Rady Nadzorczej

Dyrektor Generalny (CEO) BEWI ASA od 2020 roku, kiedy BEWI ASA weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Oslo, Norwegia. Od 2002 roku zajmował różne stanowiska w Grupie BEWI. Jest członkiem rodziny Bekken, która jest większościowym udziałowcem BEWI ASA. Posiada wykształcenie średnie II stopnia z zakresu ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem.

Jakub Menc

Członek Rady Nadzorczej

Finansista z doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami w akcje. Obecnie członek Rad Nadzorczych IZOBLOK i K2 Holding oraz zarządzający FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Poprzednio zarządzający funduszami akcji w Skarbiec TFI, zarządzający funduszami w PKO BP Bankowy PTE i kolejno młodszy analityk finansowy, analityk finansowy, młodszy zarządzający portfelem akcji i zarządzający portfelem akcji w Nationale-Nederlanden PTE. Tytuł CFA. Licencjonowany doradca inwestycyjny. Szkolenie z wyceny i analizy spółek na London School of Economics and Political Science. Magister na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz licencjat na jednocześnie dwóch kierunkach ekonomii i matematyce na Uniwersytecie Warszawskim.

Skip to content