bewi logo
Strona głównaRelacje inwestorskieInformacje o spółceSprawozdania

Sprawozdania

2024

Sprawozdania finansowe za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024

2022/2023

Sprawozdania finansowe za okres od 1.05.2022 do 31.12.2023

2021/2022

Sprawozdania finansowe za okres od 1.05.2021 do 30.04.2022

2020/2021

Sprawozdania finansowe za okres od 1.05.2020 do 30.04.2021

2019/2020

Sprawozdania finansowe za okres od 1.05.2019 do 30.04.2020

2018/2019

Sprawozdania finansowe za okres od 1.05.2018 do 30.04.2019

2017/2018

Sprawozdania finansowe za okres od 1.05.2017 do 30.04.2018

2016/2017

Sprawozdania finansowe za okres od 1.05.2016 do 30.04.2017

2015/2016

Sprawozdania finansowe za okres od 1.05.2015 do 30.04.2016

2014/2015

Sprawozdania finansowe za okres od 1.05.2014 do 30.04.2015

2013/2014

Sprawozdania finansowe za okres od 1.05.2013 do 30.04.2014

2012/2013

Sprawozdania finansowe za okres od 1.05.2012 do 30.04.2013

2022/2023

Sprawozdania Zarządu IZOBLOK S.A. i GK IZOBLOK z działalności za rok 2022/2023 30.04.2024

2021/2022

Sprawozdania Zarządu IZOBLOK S.A i GK IZOBLOK z działalności za rok 2021/2022. 31.08.2022

2020/2021

Sprawozdania Zarządu IZOBLOK S.A i GK IZOBLOK z działalności za rok 2020/2021. 26.08.2021

2019/2020

Sprawozdanie Zarządu IZOBLOK S.A. i GK IZOBLOK z działalności za rok 2019/2020. 26.08.2020

2018/2019

Sprawozdanie Zarządu IZOBLOK S.A. i GK IZOBLOK z działalności za rok 2018/2019. 27.08.2019

2017/2018

Sprawozdanie Zarządu IZOBLOK S.A. i GK IZOBLOK z działalności za rok 2017/2018. 29.08.2018

2016/2017

Sprawozdanie Zarządu IZOBLOK S.A. z działalności za rok 2016/2017. 17.08.2017

2016/2017

Półroczne sprawozdanie z działalności GK IZOBLOK za okres od 1.05.2016 do 31.10.2016 12.01.2017

2015/2016

Sprawozdanie Zarządu IZO-BLOK S.A. z działalności za rok 2015/2016. 15.07.2016

2014/2015

Sprawozdanie Zarządu IZO-BLOK S.A. z działalności za rok 2014/2015. 30.06.2015

2014/2015

Sprawozdanie RN IZOBLOK S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014/2015 03.08.2015

2013/2014

Protokół z posiedzenia RN IZOBLOK S.A. z dnia 30.06.2014r.

2012/2013

Sprawozdanie RN IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013 27.08.2013

Skip to content