bewi logo

Społeczna odpowiedzialność

Naszym nadrzędnym celem jest wytwarzanie produktów, które w pełni dbają o bezpieczeństwo zarówno użytkowników jak i otaczającego nas środowiska.

Każde podejmowane przez nas działanie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami, społecznością lokalną i naszymi akcjonariuszami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach.

Bezpieczeństwo

Wytwarzane prze nas wyroby wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów – produkowane zagłówki, kanapy siedzeń samochodowych czy wypełnienia zderzaków to newralgiczne części samochodów, które decydują o naszym bezpieczeństwie.

Poprzez realizowane projekty badawcze jesteśmy nastawieni na ciągłą pracę nad tworzywem EPP, aby udoskonalać jego właściwości proekologiczne i wzmacniać komfort i bezpieczeństwo finalnych użytkowników samochodów.

Nasz materiał w 100% podlega recyklingowi i nie zawiera niebezpiecznych substancji

Dowiedz się więcej o właściwościach materiału

Wymagania prawne

Posiadamy wymagany prawem certyfikat umożliwiający nam prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów jakim jest polipropylen spieniony. Metoda odzysku polega na przemiale wybrakowanych kształtek i ponownym podaniu tak powstałego regranulatu do produkcji w stosunku procentowym do 10% (do bazowego granulatu) bądź sprzedaży wartościowego polipropylenu na zewnątrz i finalne wykorzystanie go do produkcji detali z plastiku przez kooperantów zewnętrznych.

Przestrzegamy przyjętego przez nas kodeksu etyki i kodeksu postępowania dostawcy, spełniamy również wymagania naszych klientów w tym obszarze.

Paliwo gazowe

Działalność prowadzimy w oparciu o paliwo gazowe odchodząc od technologii opartej na kotłowniach węglowych ograniczając tym samym emisję pyłu i dwutlenku węgla do powietrza.

Jesteśmy zaangażowani w ciągłe podnoszenie kompetencji zawodowych i świadomości proekologicznej naszych pracowników.

Kładziemy nacisk na budowanie relacji z pracownikami w trakcie nieformalnych spotkań (wspólne wyjścia w góry czy na kręgle), jak również z ich rodzinami podczas regularnie organizowanego pikniku rodzinnego i w ramach corocznych konkursów. Zachęcamy do aktywnego stylu życia poprzez m.in. utworzoną i bardzo aktywną drużynę piłkarską.

Wspieramy

Wspieramy społeczność lokalną, w której funkcjonujemy na co dzień: Angażujemy się w inicjatywy Rady Osiedla Maciejkowice, Fundacji Wspólna Nadzieja czy osób indywidualnych, którym pomagamy sięgnąć po marzenia.

Technologia i Innowacje

Marka IZOBLOK kojarzona jest na rynku z wysoką jakością usług i produktów oraz świeżością i innowacyjnością stosowanych rozwiązań, co znajduje odzwierciedleniew licznych nagrodach biznesowych i branżowych.

Czytaj więcej
Skip to content