bewi logo
Cofnij

BMW zamawia w GK IZOBLOK części z EPP na ponad 14 mln Euro

IZOBLOK GmbH otrzymała od BMW nominacje do projektów na produkcję seryjną części samochodowych produkowanych z tworzywa EPP. Łączna wartość zamówień szacowana jest na ponad 14 mln EURO.

Zamówienia od spółki Bayerische Motoren Werke AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) spływały sukcesywnie do IZOBLOK GmbH w okresie maj 2017 – luty 2018. Łączna wartość zamówień w wyżej wymienionym okresie, szacowana jest na 14.083,6 tysięcy EURO, co w przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia 9 lutego 2018 roku stanowi kwotę 59.184,9 tysięcy PLN. Powyższą wartość ustalono przy założeniu realizacji zamówień w całości. Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówień został określony na 2027.

IZOBLOK GmbH współpracuje z BMW od dobrych kilku lat. Spółka, oprócz marki BMW ma w swoim portfolio także takich klientów OEM jak Ford czy Volkswagen.

Ta nominacje to kolejna odsłona bardzo udanej współpracy. Cieszę się, że nasze produkty i umiejętności są wysoko oceniane przez BMW. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes zarządu IZOBLOK S.A.

Skip to content