bewi logo
Cofnij

IZO-BLOK podwaja zyski

IZOBLOK S.A. zamknął IQ 2016/2017 z zyskiem netto na poziomie 2 979 tys. zł względem 1 352 tys. zł za IQ 2015/2016. To rekordowy wzrost w 18-letniej historii Spółki. Przychody ze sprzedaży, kształtowały się na poziomie 22.399 tys. zł i były o 8,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBIDTA oraz zysk operacyjny ukształtowały się na porównywalnym poziomie jak w IQ 2015/2016 i wyniosły odpowiednio 4 475 tys. zł i 3 226 tys. zł.

To był dla nas bardzo wymagający kwartał: emisja akcji w celu częściowego sfinansowania przejęcia naszego największego konkurenta, nowe, znaczące kontrakty od Jaguara i Johnson Controls. Był to dla nas wszystkich okres niesłychanie wytężonej pracy. Cieszą mnie zatem osiągnięte przez Spółkę wyniki. Przed nami jednak kolejne wyzwanie. Konsolidacja. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK S.A..

W roku obrotowym 2015/2016 IZO-BLOK wypracował 93,8 mln zł przychodów ze sprzedaży a EBITDA osiągnęła poziom 17,1 mln zł. Z końcem sierpnia 2016 roku, Spółka została 100 proc. właścicielem niemieckiej SSW PearlFoam. Grupa IZO-BLOK zajmować będzie pierwszą pozycję w Europie wśród przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentów elementów z EPP dla branży motoryzacyjnej, która generuje około 90 proc. przychodów ze sprzedaży Spółki. Jej udział rynkowy wyniesie c25 proc. Spółka obecna jest na rynku od 1998 roku. IZO-BLOK pracuje dla czołowych międzynarodowych marek tj. Volkswagen, Ford, Audi, czy Jaguar Land Rover współtworząc ich sukcesy. Zapotrzebowanie na produkty jakie oferuje ciągle rośnie. W ponad 90% IZO-BLOK jest eksporterem. Grupa posiadać będzie 4 nowoczesne zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 36000 m². Rocznie, produkować będzie około 28 mln szt. kształtek z EPP wykorzystując przy tym ponad 5000 ton surowca. Na swoim koncie, posiada prestiżowe nagrody branżowe i biznesowe: JLRQ od Jaguar Land Rover, Q1 od Ford, A Formel Q od Volkswagen, czy Diamenty Forbes 2016.

Skip to content