bewi logo
Cofnij

IZO-BLOK pokazuje 49 proc. wzrost EBITDA po I półroczu 2015/2016

IZO-BLOK S.A. po pierwszym półroczu roku obrotowego 2015/2016 odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 14,9 proc. EBITDA była wyższa o 49,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosła 8.103 tys. złotych Zysk ze sprzedaży po dwóch kwartałach 2015/2016 wyniósł 6.535 tys. złotych i zwiększył się o 43,9 proc. a wzrost kosztów z działalności operacyjnej wzrósł tylko o 10,7 proc. Na tak dobre wyniki bez wątpienia miały wpływ: wyższe przychody i marża brutto ze sprzedaży a także dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych.

Zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6.533 tys. złotych i zwiększył się o 53,4% w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego. Z kolei ujęcie ujemnych skutków wyceny pochodnych instrumentów finansowych w łącznej kwocie 4 018 tys. złotych (odwrócenie skutków wyceny na dzień 30.04.2015 r. oraz ujęcie skutków wyceny na dzień 31.10.2015 r.) wpłynęło bezpośrednio na obniżenie się zysku netto o 61,3 proc. w stosunku do pierwszego półrocza poprzedniego roku obrotowego.

Analizując dane finansowe za dwa kwartały roku obrotowego 2015/2016 warto zwrócić uwagę na utrzymującą się dobrą rentowność na poziomie sprzedaży oraz EBITDA. Zarówno przychody ze sprzedaży jak i wypracowane wyniki za pierwsze półrocze roku 2015/2016 są zgodne z naszymi założeniami – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK S.A..

Aktualnie Spółka prowadzi negocjacje zmierzające do nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce z branży motoryzacyjnej SSW PearlFoam GmbH a ewentualna realizacja tej transakcji pozwoli IZO-BLOK osiągnąć pozycję niezaprzeczalnego lidera na europejskim rynku przetwórstwa EPP dla branży motoryzacyjnej.

Skip to content