bewi logo
Cofnij

IZO-BLOK pokazuje najlepsze wyniki w ponad 15-letniej historii Spółki

IZO-BLOK S.A. po III kwartale roku obrotowego 2015/2016 odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 15,3 proc. EBITDA była wyższa o 48,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosła 14.017 tys. złotych Zysk ze sprzedaży po III kwartale 2015/2016 wyniósł 11.163 tys. złotych i zwiększył się o 38,1 proc. a wzrost kosztów z działalności operacyjnej wzrósł o 11,6 proc. Na tak dobre wyniki bez wątpienia miały wpływ: wyższe przychody
i marża brutto ze sprzedaży a także dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych.

Zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 11.511 tys. złotych i zwiększył się o 50,7 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem roku ubiegłego. Z kolei ujęcie ujemnych skutków wyceny pochodnych instrumentów finansowych w łącznej kwocie 6 749 tys. złotych (odwrócenie skutków wyceny na dzień 30.04.2015 r. oraz ujęcie skutków wyceny na dzień 31.01.2016 r.) wpłynęło bezpośrednio na obniżenie się zysku netto o 66,8 proc. w stosunku do trzeciego kwartału poprzedniego roku obrotowego.

Dane finansowe za trzy kwartały roku obrotowego 2015/2016 pokazują nasze najlepsze jak do tej pory wyniki co cieszy nie tylko nas, ale mam nadzieję także naszych inwestorów. Przejęcie niemieckiej spółki SSW PearlFoam pozwoli nam osiągnąć pozycję niezaprzeczalnego lidera na europejskim rynku przetwórstwa EPP dla branży motoryzacyjnej – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK S.A.

Skip to content