bewi logo
Cofnij

IZO-BLOK pokazuje ponad 13 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży za I kw. 2015/2016

IZO-BLOK S.A. po I kw. 2015/2016 zwiększył o 13,6 proc. przychody ze sprzedaży względem analogicznego okresu w roku obrotowym 2014/2015. EBIDTA po I kw. 2015/2016 była wyższa o 80,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 4 540,7 tys. zł względem 2 521,6 tys. zł za I kw. 2014/2015. Wpływ na wyniki miał wzrost kursu walutowego PLN EUR, realizacja aktualnych zamówień i nowe kontrakty oraz uruchomienie produkcji elementów z EPP w technologii łączenia z innymi materiałami na 3 z 8 planowanych specjalistycznych maszyn w nowym zakładzie przy ulicy Kluczborskiej.

Zysk netto w I kw. roku obrotowego 2015/2016 wyniósł 1 352,5 tys. zł względem 2 331,4 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego Na jego zmniejszenie miały wpływ koszty finansowe związane z wyceną transakcji forward na dzień 31.07.2015 r. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 3 767,0 tys. zł i zwiększył się o 93,7 proc. w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 6.475 tys. zł i był większy o 46,4 proc. w stosunku do I kw. 2014/2015. Dynamika sprzedaży w omawianym kwartale wyniosła 13,6 proc. względem analogicznego okresu w roku obrachunkowym 2014/2015.

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię biznesową. Uruchomiliśmy produkcję w zakładzie na Kluczborskiej, która osiągnie swoją pełną moc w okresie najbliższych 2 lat. Odnotowaliśmy ponad 13 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży. Bardzo uważnie przyglądamy się możliwościom akwizycyjnym w kraju i zagranicą. Zwiększyliśmy nasz portfel zamówień. Inwestujemy w rozwój, w konsekwencji więc, zgodnie z zapowiedziami, wypracowany zysk netto za rok obrachunkowy 2014/2015 przeznaczymy na zwiększenie kapitałów zapasowych spółki – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK S.A.

Spółka w II kw. 2015/2016 planuje zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładzie przy ul. Kluczborskiej do 50 proc. mocy docelowej oraz optymalizację procesów produkcyjnych w nowo uruchomionej narzędziowni.

Cele na kolejny kwartał są realne do osiągnięcia, myślę więc, że charakter płynności i zmiany kursu naszych akcji zostanie utrzymany, dzięki czemu nasi inwestorzy wciąż będą mogli realizować swoje pozycje inwestycyjne. Zarówno przychody ze sprzedaży jak i wypracowane wyniki za I kw. 2015/2016 są zgodne z naszymi założeniami – dodaje prezes IZO-BLOK S.A.

Skip to content