bewi logo
Cofnij

IZO-BLOK zamyka rok obrotowy 2015/2016 z rekordowymi wynikami w historii Spółki

IZO-BLOK S.A. zamknął rok obrotowy 2015/2016 z rekordowymi w historii Spółki wynikami. Przychody ze sprzedaży wzrosły względem roku poprzedniego o 17,8% do poziomu 93,8 mln zł, zysk operacyjny był wyższy o 49,4 proc. i wyniósł 13,47 mln zł a EBITDA osiągnęła poziom 17,1 mln zł pokazując wzrost o 49,1 proc. Tak dobry wynik finansowy to efekt nie tylko systematycznie pozyskiwanych przez Spółkę nowych zleceń, ale też optymalizacji procesów produkcyjnych, dzięki czemu marża na działalności operacyjnej wyniosła 14,3%.

Z pewnością rok obrotowy 2015/2016 był dla nas czasem pełnym wyzwań: pozyskaliśmy znaczące kontrakty w tym m.in. od Jaguara, VW czy Johnson Controls, rozpoczęliśmy i szczęśliwie zakończyliśmy negocjacje dotyczące przejęcia naszego największego konkurenta, którego przejęcie pozwoli nam osiągnąć pozycję lidera na europejskim rynku przetwórstwa EPP dla branży motoryzacyjnej. Bardzo dużo osiągnęliśmy. Cieszy mnie to i jako akcjonariusza i jako prezesa. Jeszcze więcej jednak przed nami. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK S.A..

W roku obrotowym 2014/2015 IZO-BLOK wypracował 79,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, EBITDA na poziomie 11,7 mln zł oraz zysk netto w wysokości 11,2 mln zł.

Skip to content