bewi logo
Cofnij

IZO-BLOK złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego

IZO-BLOK złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji na przełomie II i III kwartału. Pozyskane przez Spółkę środki przeznaczone zostaną na częściowe sfinansowanie transakcji nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej spółce SSW PearlFoams.

W związku z planowanym przejęciem głównego rynkowego konkurenta IZO-BLOK, niemieckiej spółki SSW PearlFoam, Spółka planuje emisję (około) 300 tys. akcji. Role oferenta pełni BZ WBK S.A. natomiast doradcą prawnym jest kancelaria Olesiński&Wspólnicy. Ostateczny termin oferty publicznej uzależniony jest od akceptacji prospektu przez KNF.

Złożenie prospektu do KNF oznacza dla nas wejście w kluczowy etap przygotowań do publicznej oferty akcji. Pozyskane w ten sposób środki a także środki pochodzące z finansowania dłużnego, przeznaczymy na finalizację transakcji nabycia udziałów w SSW PeralFoams. Chcemy się rozwijać. Mamy dalekosiężne plany. Ta akwizycja to kamień milowy w realizacji naszej długofalowej strategii biznesowej. Mam nadzieję, że inwestorzy docenią możliwość inwestycji w akcje IZO-BLOK; mamy bardzo dobre wyniki finansowe, zwiększamy udział w rynku – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK S.A.

Od początku 2015 roku, mimo niekorzystnej koniunktury giełdowej, notowania przemysłowej Spółki wzrosły o blisko 145 proc. W kwietniu 2015 roku Spółka przeniosła się z rynku NewConnect na GPW. Głównymi odbiorcami Spółki są firmy związane z przemysłem samochodowym (generują 90 proc. rocznych przychodów), logistyką oraz opakowaniami ochronnymi. Firma dostarcza swoje wyroby dla takich koncernów, jak Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, czy Jaguar Land Rover., a także współpracuje z takimi poddostawcami, jak: Johnson Controls, Faurecia, Lear czy HP Group.

Skip to content