bewi logo
Cofnij

IZOBLOK na Forum Inteligentnego Rozwoju

Przedstawiciele IZOBLOK na Forum Inteligentnego Rozwoju organizowanym w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa, podczas sesji poświęconej motoryzacyjnym innowacjom, opowiadali o pracach badawczo rozwojowych prowadzonych przez Spółkę.

Dr inż. Domink Hylewski z działu RD&D przybliżył najważniejsze i najciekawsze informacje dotyczące projektu związanego z opracowaniem nowej generacji wzmacnianych kształtek z EPP dla branży motoryzacyjnej. IZOBLOK jako producent kształtek z polipropyleny spienionego, zajmuje na rynku europejskim pozycję lidera. Spółka obecna jest na rynku od 1998 roku. IZOBLOK pracuje dla czołowych międzynarodowych marek tj. Volkswagen, Ford, Audi, czy Jaguar Land Rover współtworząc ich sukcesy. Zapotrzebowanie na produkty jakie oferuje ciągle rośnie. W ponad 90 proc. IZOBLOK jest eksporterem. Grupa posiada 4 nowoczesne zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 36000 m². Rocznie, produkuje około 28 mln szt. kształtek z EPP wykorzystując przy tym ponad 5000 ton surowca. Na swoim koncie, posiada prestiżowe nagrody branżowe i biznesowe: JLRQ od Jaguar Land Rover, Q1 od Ford, A Formel Q od Volkswagen, czy Diamenty Forbes 2016.

Forum inteligentnego rozwoju jest ogólnopolskim wydarzeniem biznesowo-naukowo-samorządowym. Stanowi odpowiedź na perspektywę unijną 2014-2020. Celem Forum jest budowa synergii nauki z biznesem i samorządem, a także prezentacja i promocja dokonań polskich uczonych, samorządów, innowacyjnych polskich firm i innych podmiotów. w czasie Forum odbędzie się debata poświęcona innowacyjnej gospodarce i inteligentnemu rozwojowi, a także najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, władze uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz zarządy innowacyjnych przedsiębiorstw wezmą udział w branżowych panelach dyskusyjnych, szkoleniach i prezentacjach. Do dyskusji panelowych forum inteligentnego rozwoju zaproszeni zostali również przedstawiciele Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, instytucji pośredniczących w przekazywaniu pieniędzy unijnych, a także ekspertów ds. Gospodarki, prawa i środków europejskich.

Skip to content