bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IH 2018/2019

Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 110.124 tys. zł, o 2,7% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2017/2018. Grupa w I półroczu roku 2018/2019 wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 4.009 tys. zł, czyli o 138% więcej niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 13.664 tys. zł i był wyższy o 16,3% od EBITDA za pierwsze półrocze roku 2017/2018.

„Wyniki I półrocza oceniam pozytywnie. Z uwagą obserwujemy oczywiście spowolnienie jakie dotknęło branżę motoryzacyjną. Najważniejszy jest jednak dla nas fakt, że portfolio naszych klientów i zamówień rośnie dzięki zaufaniu do marki IZOBLOK na rynku przetwórstwa EPP. Jestem przekonany, że podejmowane przez nas działania, zarówno na gruncie spółki polskiej jak i niemieckiej, w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłyną na wzrost wartości firmy – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK SA”

Skip to content