bewi logo
Cofnij

IZOBLOK podsumowuje IH 2019/2020

Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 103.298 tys. zł, o 6,2% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019. Grupa w I półroczu 2019/2020 wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 3.602 tys. zł czyli o 10,2% mniej niż w pierwszym półroczu 2018/2019, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 13.640 tys. zł i był na takim samy poziomie jak przed rokiem.

Jednostkowe przychody z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2019/2020 osiągnęły poziom 50.201 tys. zł. zatem wzrosły o 2,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w pierwszym półroczu 2019/2020 wyniósł 6.580 tys. zł i stanowił 13,1% przychodów ze sprzedaży (pierwsze półrocze 2018/2019 – 5.146 tys. zł). EBITDA na poziomie jednostkowym wyniosła  9.834 tys. zł i stanowiła 19,6% przychodów ze sprzedaży, w I półroczu 2018/2019 wskaźnik ten wyniósł 7.784 tys.zł.

Pierwsze półrocze roku 2019/2020 to trudny okres w branży motoryzacyjnej. Patrząc z tej perspektyw, uważam, że wyniki jakie osiągnęliśmy są satysfakcjonujące. Od początku sierpnia 2019 zaangażowani jesteśmy w proces przeglądu potencjalnych opcji strategicznych dalszego rozwoju Spółki oraz grupy kapitałowej IZOBLOK. W ramach tego projektu rozważamy różne opcje takie jak: poszukiwanie inwestora, w tym branżowego lub finansowego, zmiana struktury Grupy Kapitałowej IZOBLOK lub dokonanie innej transakcji, w tym akwizycji. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Skip to content