bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE III Q 2018/2019

Grupa IZOBLOK po trzech kwartałach 2018/2019 osiągnęła przychody w wysokości 160.004 tys. zł, natomiast EBITDA w raportowanym okresie wyniosła 17.939 tys. zł. 
IZOBLOK SA na poziomie jednostkowym osiągnął przychody 70.432 tys. zł oraz zysk operacyjny
w kwocie 7.072 tys. zł. W porównaniu z analogiczny okresem roku ubiegłego na poziomie skonsolidowanym przychody były niższe o 5,2 % a EBITDA o 2,3%. Na poziomie jednostkowym przychody były wyższe o 4,3% natomiast EBITDA była niższa o 11,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 


„Wyniki spółki po III kwartałach są zgodne z naszymi oczekiwaniami.  Liczba nowych projektów na rynku rośnie, co pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Uważam, że już w tym roku zaczniemy obserwować poprawę sytuacji w branży. Główne zadanie jakie sobie postawiliśmy, czyli zmniejszenie zadłużenia spółki, jest realizowane zgodnie z planem. Z niecierpliwością oczekujemy poprawy nastrojów rynkowych w kolejnych miesiącach – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK SA”.

Skip to content