bewi logo
Cofnij

IZOBLOK podsumowuje IIIQ 2017/2018

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 168 835,6 tys. PLN, co stanowi wzrost o 35,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 16 687 tys. PLN, osiągając tym samym rentowność 9,88 proc. wartości przychodów ze sprzedaży. Na poziomie jednostkowym, IZOBLOK S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży 67 498 tys. PLN, ze spadkiem 3,58 proc. porównując do IIIQ roku 2016/2017.

Trzeci kwartał 2017/2018 to dalsza, konsekwentna realizacja przyjętej strategii. Warto zwrócić uwagę, że z końcem roku kalendarzowego, zgodnie z  zapowiedziami dotyczącymi wzmocnienia kadry menedżerskiej, do naszego zespołu dołączył Zbigniew M. Pawłucki, który w strukturach Grupy będzie odpowiadał za koordynację i rozwój sprzedaży, w tym relacje z kluczowymi klientami i dostawcami, R&D i rozwój technologii produkcji surowca oraz automatyzację procesów produkcyjnych. W grudniu zakończyliśmy złożony i bardzo wymagający proces zmiany ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016. Na naszym koncie pojawiły się także nagrody. Zostaliśmy laureatem FDI Poland Investor Awards w kategorii Top Exporter: Automotive, otrzymaliśmy Gazelę Biznesu i znaleźliśmy się na liście One to Watch prestiżowego konkursu European Business Awards. W listopadzie, natomiast, nasza niemiecką Spółkę, odwiedził Bodo Ramelow, Premier Turyngii. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A

Skip to content