bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IIIQ 2019/2020

Podsumowując uzyskane wyniki finansowe po trzecim kwartale 2019/2020, Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 150.065 tys. zł, o 6,2% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019. Grupa po trzech kwartałach 2019/2020 wypracowała zysk operacyjny w wysokości 3.410 tys. zł czyli o 3,0% mniej niż w analogicznym okresie 2018/2019, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 17.626 tys. zł i był niższy o 1,7% od EBITDA za 3Q 2018/2019.
 

„Trzeci kwartał bieżącego roku obrotowego oceniam dobrze, konsekwentnie realizowana polityka sprzedażowa i kosztowa przyniosła zamierzone efekty m.in. pozwoliła na zdobycie kolejnych projektów w branży. Na dzień dzisiejszy z dużą troską śledzimy sytuację związaną z wystąpieniem pandemii, która spowodowała przerwanie tradycyjnego łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym, którego jesteśmy częścią. Na pewno będzie to miało negatywny wpływ na wartość uzyskanych przez Grupę przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale roku obrotowego 2019/2020”.  – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Skip to content