bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IIIQ 2021/2022

W okresie 9 miesięcy roku finansowego 2021/2022 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 113 232 tys. zł tj. o 17% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 17 193 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł – 4 399 tys. zł.

W raportowanym okresie mieliśmy do czynienia z szeregiem niekorzystnych zmian na rynku, m.in. nastąpił gwałtowny wzrost cen nośników energii, które stanowią istotną pozycję w rachunku kosztów, wzrosły także ceny surowców i komponentów wykorzystywanych przez nas w produkcji. Nasi klienci, producenci samochodów, podejmowali kroki zmierzające do ograniczenia produkcji lub w bardziej restrykcyjnych przypadkach decydowali się na czasowe zatrzymania zakładów produkcyjnych. Ograniczenia w produkcji, przestoje, niższe zamówienia oraz wysokie koszty prowadzenia działalności obciążyły w znacznym stopniu wyniki w III kwartale.


Podejmujemy działania, których celem jest powrót do rentowności produkcji na oczekiwanym poziomie, uwzględnia to nowe warunki handlowe oraz optymalizację procesów. Skala i tempo zmian warunków prowadzenia działalności biznesowej jest bezprecedensowe co znacznie utrudnia i wydłuża negocjacje nowych warunków handlowych z klientami. Obserwujemy trendy rynkowe w branży i na bieżąco podejmujemy decyzje związane z naszą działalnością.” – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Skip to content