bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IQ 2018/2019

Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 53.559 tys. zł , o 1,1% więcej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2017/2018. Grupa po pierwszym kwartale 2018/2019 wypracowała zysk operacyjny w wysokości 2.826 tys. zł czyli o 440% więcej niż w analogicznym okresie 2017/2018, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 7.749tys. zł i był wyższy o 36,7% od EBITDA za 1Q 2017/2018.

Wyniki I kwartału oceniam dobrze, odnotowujemy wzrost sprzedaży, pomimo sygnałów mogących wzbudzać lekki niepokój w branży z optymizmem patrzę w przyszłość. W następnych kwartałach czeka nas wiele wyzwań związanych z uruchomieniami nowych wymagających projektów, które pozwolą na optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego zakładu w Polsce. Spółka koncertuje się na dalszym rozwoju technologicznym oraz konsolidacji grupy kapitałowej, by móc osiągać wysoki poziom konkurencyjności i przewagę na rynku – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A”

Skip to content