bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IQ 2020/2021

Podsumowując uzyskane wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2020/2021 r. Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w kwocie 32.078 tys. zł , o 36,0% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020. Grupa po pierwszym kwartale 2020/2021 odnotowała stratę operacyjną w wysokości 5.606 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł – 792 tys. zł.

„Wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2020/21 są pod silnym negatywnym wpływem pandemii COVID-19, która spowodowała spowolnienie gospodarki światowej odbijając się negatywnie na branży automotive w której działamy. W okresie od maja do lipca 2020 roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem obrotowym, zanotowaliśmy istotne ograniczenie zamówień od naszych kontrahentów. Wiemy, że rok obrotowy 2020/ 2021 jest i będzie trudniejszym, niemniej jednak podjęte przez nas działania rozwojowe przynoszą już pożądane efekty pozwalające bardziej optymistycznie spojrzeć na najbliższe miesiące”. – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Skip to content