bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE IQ 2022/2023

W okresie 3 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 50 282 tys. zł tj. o 42% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości
3 013 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 356 tys. zł.


„W raportowanym okresie IZOBLOK poważnie odczuł skutki będące następstwem pandemii COVID 19 i wojny w Ukrainie tj. zawirowaniami w łańcuchach dostaw, wzrostem cen komponentów, nośników energii oraz zmianami w otoczeniu prawno-podatkowym. Bezprecedensowy wzrost cen gazu i energii elektrycznej jest największym wyzwaniem dla Grupy IZOBLOK, która dla branży automotive realizuje długoterminowe kontrakty. W celu ograniczenia negatywnych skutków kryzysu energetycznego podjęliśmy szereg zdecydowanych działań, które powinny złagodzić wpływ wzrostu cen energii na wyniki spółki w przyszłych okresach” – mówi
Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Skip to content