bewi logo
Cofnij

IZOBLOK PODSUMOWUJE ROK OBROTOWY 2020/2021

Przychody Grupy IZOBLOK w raportowanym okresie wyniosły 186,5 mln zł, skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 9,6 mln PLN przy stracie netto 11,2 mln zł, na poziomie jednostkowym skorygowana EBITDA wyniosła 13,3 mln PLN a skorygowany zysk netto 3,9 mln zł. Wypracowane operacyjne przepływy środków pieniężnych na poziomie skonsolidowanym wyniosły 3,5 mln zł natomiast jednostkowe to kwota 8,7 mln.

Pandemia odbiła się bardzo negatywnie na wynikach spółki, ponadto na jednostkowe wyniki roku 2020/21 miały wpływ inne zdarzenia będące skutkiem pandemii jak np. zaburzenie łańcucha dostaw związane z brakiem półprzewodników, czego wynikiem jest utworzony odpis aktualizacyjny na wartość udziałów spółki zależnej w Niemczech na kwotę 32,6 mln zł.

„Rok 2020/21 był czasem, w którym przyszło nam mierzyć się z nieprzewidzianą zmianą okoliczności rynkowych oraz uwarunkowań prowadzenia biznesu, wskutek pandemii COVID-19 na świecie. Światowe ograniczenia wdrażane w związku z pandemią, ciągle istniejące zaburzenia w łańcuchach dostaw, skokowy wzrost kosztów w bezpośredni sposób oddziaływały i nadal oddziałują negatywnie na działalność Grupy IZOBLOK.

Spółka zakończyła przegląd opcji strategicznych. Analiza przeglądu potencjalnych opcji przeprowadzona w obecnych warunkach rynkowych wskazała, że najbardziej właściwym inwestorem dla spółki będzie norweska grupa BEWI ASA.  Obecność strategicznego inwestora pomoże spółce osiągać długoterminowe cele w zmieniających się trudnych warunkach rynkowych,  oraz rozwijać działalność IZOBLOK, z korzyścią dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki.

Podsumowując wymagający biznesowo rok 2020/21 chciałbym podziękować wszystkim osobom  zaangażowanym w rozwój Grupy IZOBLOK: Zespołowi, Kontrahentom, Akcjonariuszom oraz Instytucjom Finansującym” – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Skip to content