bewi logo
Cofnij

IZOBLOK podsumowuje V Q 2022/2023

W okresie 15 miesięcy roku finansowego 2022/2023 Grupa Kapitałowa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 320 972 tys. zł. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie    12 964 tys. zł., natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 27 356 tys. zł.

„W ocenie Zarządu Spółki, pomimo niekorzystnych odczytów koniunktury w tzw. starej Unii Europejskiej, produkcja samochodów w Europie jak dotąd nie wykazuje tendencji zniżkowych. Być może jest to efekt niskiej bazy po ostatnich latach dekoniunktury. Na rynku zauważalna jest presja na korekty cen w związku z niższymi cenami surowców i energii na co wskazuje deflacja cen producenckich – co najmniej w niektórych segmentach rynku. We współpracy z kontrahentami dokonujemy odpowiednich korekt tak, aby rozkład ryzyka zmienności kosztów energii i surowców był racjonalny i sprawiedliwy. IZOBLOK jest jedną z tych firm na rynku, która po głębokim kryzysie ponownie przyspiesza i ma dobre perspektywy rozwoju. IZOBLOK jest liderem rynku, który  w najbliższych 3 latach spodziewa się znacznego wzrostu przychodów. Jednym z priorytetów działań zarządu w najbliższych kwartałach jest zapewnienie środków finansowych, które niezbędne są do zrealizowania inwestycji, dzięki którym spółka będzie mogła osiągnąć założone cele operacyjne. IZOBLOK to grupa świetnie przygotowanych i zaangażowanych pracowników, którzy na co dzień budują wartość i prestiż firmy.

W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów, a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Utrzymującą się dużą zmienność otoczenia powoduje iż nie można wykluczyć zmiany prognoz w kolejnych okresach sprawozdawczych”.

mówi Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu IZOBLOK S.A.

Skip to content