bewi logo
Cofnij

IZOBLOK pokazuje pierwsze skonsolidowane wyniki po udanej transakcji M&A

IZOBLOK po pierwszym półroczu roku obrotowego 2016/2017 pokazuje pierwsze wyniki finansowe już jako Grupa Kapitałowa. Przychody ze sprzedaży wyniosły 67 615 tyś PLN a zysk 6 436 tyś PLN. EBITDA ukształtowała się na poziomie 11 090 tyś PLN. Na poziomie jednostkowym, IZOBLOK S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży 45 853 tyś PLN z zyskiem na poziomie 5 992 tyś PLN, który był wyższy w stosunku do analogicznego okresu o 334 %. EBITDA wyniosła 9 533 tyś PLN, w porównaniu
z analogicznym okresem roku ubiegłego gdzie wyniosła 8 103 tyś PLN – nastąpił jej wzrost o 17,7 %. Zysk ze sprzedaży po dwóch kwartałach 2016/2017 wyniósł 7 401 tys. złotych i zwiększył się o 13,25 proc. a wzrost kosztów z działalności operacyjnej wzrósł tylko o 8,9 proc.

Zysk w ujęciu jednostkowym na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6 986,5 tys. złotych i zwiększył się o 6,95 % w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego.

Analizując dane finansowe za dwa kwartały roku obrotowego 2016/2017 warto zwrócić uwagę na utrzymującą się dobrą rentowność na poziomie zarówno jednostkowym jak i skonsolidowanym sprzedaży oraz EBITDA. Zarówno przychody ze sprzedaży jak i wypracowane wyniki za pierwsze półrocze roku 2016/2017 są zgodne z naszymi założeniami. To był dla nas bardzo wymagający rok: emisja akcji w celu częściowego sfinansowania przejęcia naszego największego konkurenta, nowe, znaczące kontrakty, działania konsolidacyjne i rebrandingowe. Był to dla nas wszystkich okres niesłychanie wytężonej pracy. Mam ogromną satysfakcję, że tak dużo dobrych rzeczy zdołaliśmy w tych dwóch kwartałach zrealizować i osiągnąć – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A..

Na portfel znaczących ubiegłorocznych kontraktów IZOBLOK złożyły się głównie zamówienia od Audi, Jaguar Land Rover, Johnson Controls oraz HP Pelzer Group na łączną kwotę prawie 30 mln Euro. Akcje Spółki znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Udziały drożeją od debiutu w grudniu 2011 roku. Wówczas za jedną akcję spółki płacono 22,90 zł a na koniec 2016 roku 178,55 zł. DM Noble Securities oraz DM BZ WBK wydały rekomendacje „kupuj” z poziomem docelowym szacowanym odpowiednio na 205 zł za akcję i 245 zł za akcję. Udana transakcja M&A – przejęcie przez IZOBLOK największego rynkowego konkurenta SSW Pearl Foam GmbH, która częściowo finansowana była przez czerwcową emisję akcji – uznana została za transakcję roku i nagrodzona Top Cross-Border M&A Deal of the Year oraz Top Polish Investor in Germany na FDI Poland Investor Awards. Dzięki tej transakcji IZOBLOK został niezaprzeczalnym liderem na europejskim rynku przetwórstwa EPP dla branży motoryzacyjnej. Od końca sierpnia 2016 roku, IZOBLOK S.A. oraz SSW Pearl Foam GmbH tworzą Grupę Kapitałową z udziałem w europejskim rynku EPP na poziomie 25%. Ponadto IZOBLOK został laureatem prestiżowego rankingu Diamenty Forbes i Orły Eksportu. Spółka doceniona została przez ADIENT – największego dostawcę siedzeń samochodowych na świecie nagrodą Bronze Supplier Performance Award.

Skip to content