bewi logo
Cofnij

IZOBLOK publikuje wyniki finansowe za IQ 2017/2018

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 52 960 tys. PLN, co stanowi wzrost o 136,4 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 5 667 tys. PLN, osiągając tym samym rentowność 10,7 proc. wartości przychodów ze sprzedaży. Na poziomie jednostkowym, IZOBLOK S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży 20 907 tys. PLN, ze spadkiem 6,7 proc. porównując do IQ roku 2016/2017. Patrząc na dynamikę kosztów działalności operacyjnej (+0,8 proc.), Spółka dobrze radzi sobie z działalnością optymalizacyjną w tym obszarze, co ma również odzwierciedlenie w rentowności EBITDA na poziomie 14,6 proc. z wartością 3 062 tys. PLN za IQ 2017/2018.

Pierwszy kwartał nowego roku finansowego był dla nas z jednej strony trudny, ale i też bardzo ważny z kilku powodów. Odczuwalne dla wszystkich uczestników rynku spowolnienie w branży automotive oraz zakończenie części projektów wpłynęły na spadek przychodów ze sprzedaży, jednak nowe projekty, które weszły już teraz w fazę realizacji przyniosą poprawę wyników na tym poziomie w kolejnych okresach. Niezmiennie od kilku kwartałów, wciąż przykładamy bardzo dużą wagę do obszarów związanych z redukcją kosztów. Znajduje to odzwierciedlenie w bardzo niskiej dynamice ich wzrostu (0,8 proc.). Jest to tym bardziej istotne, że koszty amortyzacji, usług obcych oraz wynagrodzeń związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w spółkach Grupy wykazują rynkową tendencję wzrostową. Bardzo konsekwentnie optymalizujemy procesy produkcyjne w IZOBLOK GmbH na poziomie zarządzania jakością, zarządzania produkcją, zarządzania personelem, zarządzania kosztami odpadów i kosztami energii m.in. poprzez implementację nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Zgodnie z zapowiedziami prowadzimy systematyczne działania zmierzające do odnowienia parku maszynowego w IZOBLOK GmbH. W IQ 2017/2018 niemiecka spółka został zaopatrzona w maszynę produkcyjną mogącą zastąpić 4 mniejsze maszyny. Jest to ważny krok z uwagi na fakt prowadzonych działań optymalizacyjnych w spółce niemieckiej. Również w IQ 2017/2018 o dodatkową maszynę wzbogaciła się narzędziownia. Rozwój własnej narzędziowni jest istotnym elementem rozwoju Grupy IZOBLOK ponieważ pozwoli on na zwiększenie elastyczności i szybkości reakcji w fazie wdrożeń i produkcji seryjnej. IZOBLOK przygotowuje się także do zakupu kolejnych maszyn do Zakładu Nr 3 przy ulicy Kluczborskiej, które dedykowane będą realizacji projektów zakontraktowanych na przełom 2018/2019 roku. Również w IQ 2017/2018 zakończyliśmy dwie inwestycje związane z budową kotłowni gazowych dla Zakładu Nr 1 oraz Zakładu Nr 3, co w przyszłych okresach pozytywnie wpłynie na redukcję kosztów energii. Przygotowujemy się również do zmiany ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016. To złożony i bardzo wymagający proces. Zgodnie z obranym kierunkiem rozwoju, nasza Grupa pracuje także nad pozyskaniem projektów związanych z produkcją siedzeń nowej generacji, które uwzględniają łączenie EPP z elementami metalowymi lub innymi tworzywami sztucznymi. Warto odnotować fakt, że w wyniku prac rozwojowo-badawczych prowadzonych w latach 2014-2015, IZOBLOK opracował w powyższym zakresie takie innowacyjne rozwiązania technologiczne, które spotykają się z dużym zainteresowaniem czołowych koncernów motoryzacyjnych zarówno grupy OEM jak i TIER. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

Skip to content