bewi logo
Cofnij

IZOBLOK SA CZĘŚCIĄ BEWI ASA

W dniu 7 lipca 2021 r. zostały spełnione warunki umów inwestycyjnych zawartych pomiędzy Logine Sp. z o.o. (będącą właścicielem akcji stanowiących 65,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu IZOBLOK SA) a BEWI ASA z siedzibą w Norwegii.

Tym samym BEWI ASA stało się pośrednio większościowym akcjonariuszem IZOBLOK SA.

„Dzięki współpracy obu firm otworzymy nowe możliwości współpracy dla naszych klientów, większe możliwości rozwoju pracowników i przyspieszymy rozwój technologiczny co zagwarantuje nam osiągnięcie sukcesu na rynku” – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes Zarządu IZOBLOK SA i wkrótce akcjonariusz BEWI ASA. Szczegóły transakcji opisane zostały w bieżącym raporcie ESPI zmieszczonym w sekcji https://izoblok.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/

Skip to content