bewi logo
Cofnij

IZOBLOK zamyka rok obrotowy 2016/2017 z dobrymi wynikami

IZOBLOK pokazuje pierwsze roczne wyniki finansowe już jako Grupa Kapitałowa. Grupa IZOBLOK zamknęła rok obrotowy 2016/2017 z dobrą rentownością na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym sprzedaży oraz EBITDA. Wypracowane wyniki są zgodne z założeniami. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 179.520 tys. PLN a zysk netto 8.081 tys. PLN. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 21.735 tys. PLN. Na poziomie jednostkowym, IZOBLOK S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży 94.538 tyś PLN z zyskiem netto na poziomie 13.490 tys. PLN, który był wyższy w stosunku do analogicznego okresu o 154%. EBITDA wyniosła 18.210 tys. PLN, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego gdzie wyniosła 17.110 tyś PLN nastąpił jej wzrost o 6 %. Skonsolidowany zysk ze sprzedaży w roku 2016/2017 wyniósł 5.410 tys. PLN. Zysk w ujęciu jednostkowym na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 13.059 tys. PLN i zmalał o 3%
w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Utrzymujemy dobrą rentowność na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. W kolejnych okresach naszej działalności biznesowej będziemy się skupiać na umacnianiu naszej pozycji rynkowej, nie tylko poprzez zwiększanie udziału w produkcji siedzeń samochodowych, ale także poprzez wzmacnianie kompetencji w obszarze menadżerskim oraz R&D. Ogrom pracy, którą wykonaliśmy do tej pory, pozwala nam wejść z optymizmem w nowy rok obrotowy. Jestem przekonany, że zaangażowanie,
i konsekwencja w działaniu całego naszego zespołu, przełożą się na długoterminowy wzrost wartości Grupy IZOBLOK.
 – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A..

Na portfel znaczących ubiegłorocznych kontraktów IZOBLOK złożyły się głównie zamówienia od Audi, Jaguar Land Rover, Johnson Controls oraz HP Pelzer Group. Udana transakcja M&A – przejęcie przez IZOBLOK największego rynkowego konkurenta – uznana została za transakcję roku
i nagrodzona Top Cross-Border M&A Deal of the Year oraz Top Polish Investor in Germany na FDI Poland Investor Awards. Dzięki tej transakcji IZOBLOK został niezaprzeczalnym liderem na europejskim rynku przetwórstwa EPP dla branży motoryzacyjnej. Od końca sierpnia 2016 roku, IZOBLOK S.A. oraz IZOBLOK GmbH tworzą Grupę Kapitałową z udziałem w europejskim rynku EPP na poziomie 25%. Spółka doceniona została przez ADIENT – największego dostawcy siedzeń samochodowych na świecie nagrodą Bronze Supplier Performance Award oraz dwukrotnie przez Yanfeng Automotive Interiors – światowego potentata w kompleksowej dostawie komponentów dla największych koncernów motoryzacyjnych na świecie – nagrodami Platinum Supplier Performance Award i Leadership Award. IZOBLOK został finalistą konkursu Globalni Liderzy Przyszłości, Poland GO GLOBAL!, otrzymał Orła Eksportu a Zarząd ż 3 nominacje w prestiżowych rankingach: Prezes Roku 2016, Gazeta Giełdy Parkiet, Wizjonerzy 2017, Dziennik Gazeta Prawna i Najskuteczniejsi Prezesi 2016, Harvard Business Review Polska.

Skip to content