bewi logo
Cofnij

IZOBLOK ZAMYKA ROK OBROTOWY 2018/2019

27 sierpnia 2019 r. IZOBLOK zaprezentował roczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące okres od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia  2019 r.

Miniony, jubileuszowy dwudziesty rok działalności IZOBLOK charakteryzował się stabilnym wzrostem, co ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Na poziomie generowanych skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej Grupa osiągnęła wartość 217 mln zł i odnotowała lekki spadek, zaś wynik EBITDA Grupy był na podobnym poziomie jak w roku 2017/2018 r. tj. 26 mln zł., przy marży osiągającej poziom 12%. Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom przepływów operacyjnych które osiągnęły poziom 22 mln zł co stanowi 15% wzrost r/r.

Miniony rok to również nowe, znaczące kontrakty m.in. od Jaguar Land Rover, BMW oraz ważne nagrody branżowe.

Cele zakładane na najbliższe dwa lata, to dalszy rozwój Grupy Kapitałowej poprzez zwiększenie i umocnienie pozycji rynkowej oraz optymalizację kosztów operacyjnych.  Widzimy duże zmiany w branży motoryzacyjnej przed którą stoi szereg wyzwań: technologicznych, środowiskowych i konsumenckich. Pomimo wielu ryzyk jakie obserwujemy, takich jak: brexit czy wojny handlowe, wierzymy że otoczenie rynkowe stworzy szereg okazji które postaramy się wykorzystać – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Skip to content