bewi logo
Cofnij

IZOBLOK ZAMYKA ROK OBROTOWY 2019/2020

26 sierpnia 2020 r. IZOBLOK zaprezentował roczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia  2020 r.

W cieniu wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 przychody Grupy IZOBLOK wyniosły 184,6 mln zł, skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 17,2 mln PLN przy stracie netto 4,5 mln zł, na poziomie jednostkowym EBITDA wyniosła 14,5 mln PLN a zysk netto 3,4 mln zł. Wypracowane operacyjne przepływy środków pieniężnych na poziomie skonsolidowanym wyniosły 34 mln zł natomiast jednostkowe to kwota 24 mln. Spadek zadłużenia Grupy z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów z 65 mln PLN do 53 mln PLN pokazuje że zadłużenie pozostaje na bezpiecznym poziomie. Ze względu na pandemię COVID-19 i wynikający z niej lock-down, a potem spadek sprzedaży nie możemy uzyskanych danych wprost porównać do roku 2018/2019.

Pomimo, że skala negatywnych skutków pandemii COVID-19 nadal jest trudna do precyzyjnego oszacowania, wierzę, że osiągnięte w 2019/2020 wyniki oraz nasza solidna pozycja finansowa pozwolą nam sprostać wyzwaniom, wynikającym z obecnej sytuacji ekonomicznej polskiego i światowego przemysłu motoryzacyjnego. Jako Grupa stawiamy na silne fundamenty, dlatego zgodnie z założeniami kładziemy duży nacisk na optymalizację kosztów oraz zwiększenie efektywności. Chcemy, aby Grupa zachowała stabilizację finansową oraz procesowo była gotowa do dynamicznego rozwoju czy potencjalnych akwizycji. Jesteśmy świadomi zmian, jakie następują w naszej branży i zdajemy sobie sprawę, że tylko silne, stabilne podmioty będą w stanie konkurować z globalnymi graczami. Widzimy dobre perspektywy na najbliższą przyszłość dla spółek Grupy IZOBLOK. W imieniu Zarządu dziękuję Radzie Nadzorczej, naszym Akcjonariuszom, Klientom oraz Pracownikom bez których nie moglibyśmy realizować naszych planów, a przede wszystkim przeprowadzać planu dostosowawczego całej Grupy do nowych okoliczności rynkowych, jakie zostały spowodowane wybuchem pandemii koronawirusa – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Skip to content