bewi logo
Cofnij

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny IZO-BLOK S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dniu dzisiejszym prospekt emisyjny IZO-BLOK S.A., jednego z największych w Europie przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentów elementów z EPP, którego około 90 proc. przychodów ze sprzedaży generowana jest przez branżę motoryzacyjną. Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną na przełomie czerwca i lipca tego roku. W ramach oferty planowana jest emisja do 300 tys. nowych akcji. Środki z emisji nowych akcji Spółka zamierza przeznaczyć głównie na częściowe finansowanie nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam GmbH, lidera europejskiego rynku EPP w branży motoryzacyjnej.

Publikacja prospektu IZO-BLOK S.A. planowana jest na 21 czerwca 2016 roku.

Prospekt emisyjny będzie dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.izo-blok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl).

Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A. Doradcą prawnym jest kancelaria Olesiński i Wspólnicy Sp.k.

Cieszymy się z zatwierdzenia naszego prospektu emisyjnego i planujemy rozpocząć ofertę publiczną. Mamy jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju. Planowane przejęcie niemieckiej spółki SSW PearlFoam pozwoli nam nie tylko osiągnąć pozycję Nr 1 na europejskim rynku przetwórstwa EPP dla branży motoryzacyjnej, ale też zbudować bardzo dobrą pozycję wyjściową przed ekspansją na rynek azjatycki. Z własnym surowcem, realizacja tego planu będzie możliwa w dość krótkim czasie – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZO-BLOK S.A.

IZO-BLOK S.A. po III kwartale roku obrotowego 2015/2016 odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 15,3 proc do poziomu 66.259 tys. zł. EBITDA była wyższa o 48,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosła 14.017 tys. złotych. Zysk operacyjny (EBIT) po III kwartale 2015/2016 wyniósł 11.511 tys. złotych i zwiększył się o 50,7 proc w porównaniu z trzecim kwartałem roku ubiegłego. Na poprawę wyników wpływ miały: wyższe przychody i marża brutto ze sprzedaży, a także dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O IZO-BLOK S.A.

IZO-BLOK SA jest dynamicznie rozwijającym się przetwórcą EPP (polipropylen spieniony) i producentem elementów z EPP. Około 90% przychodów Spółki ze sprzedaży produktów jest generowana przez branżę motoryzacyjną. IZO-BLOK pracuje dla czołowych międzynarodowych marek zarówno w obszarze OEM jak i TIER 1 i TIER2 tj. Volkswagen, Ford, Audi, Jaguar Land Rover, Lear, Johnson Controls, Faurecia, czy YanFeng Automotive Interiors, współtworząc ich sukcesy. Zapotrzebowanie na produkty jakie oferuje Spółka rośnie dzięki czemu IZO-BLOK podpisuje kolejne znaczące kontrakty. W ponad 90 proc. Spółka jest eksporterem. Posiada 3 nowoczesne zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 16000 m². Rocznie, produkuje ponad 16 mln szt. kształtek z EPP wykorzystując przy tym prawie 2000 ton surowca. Spółka zajmuje obecnie 2 pozycję na wymagającym europejskim rynku EPP branży automotive. Na swoim koncie posiada prestiżowe nagrody branżowe i biznesowe: JLRQ od Jaguar Land Rover, Q1 od Ford, A Formel Q od Volkswagen, czy Diamenty Forbes 2016. IZO-BLOK zatrudnia ponad 200 osób.

W 2011 roku, akcje IZO-BLOK zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (w 2011 na rynku NewConnect a w 2015 r na głównym parkiecie GPW). Od tamtego czasu ich wartość 8-krotnie wzrosła a kapitalizacja spółki osiągnęła poziom 168 mln zł (na dzień 16.06.2016).

Największymi akcjonariuszami IZO-BLOK S.A. są Prezes Zarządu Spółki, Przemysław Skrzydlak (21,17%) oraz członek Rady Nadzorczej, Andrzej Kwiatkowski (21,13%). Akcje IZO-BLOK S.A. znajdują się w portfelach inwestycyjnych takich funduszy jak Noble Funds TFI S.A. czy PZU TFI S.A..

WYNIKI FINANSOWE

Wyniki finansowe IZO-BLOK w latach 2005/2006 – 2014/2015 przedstawia poniższa tabela i wykres:

w mln zł2005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/2013*2013/2014*2014/2015
           
przychody ze sprzedaży       19,23            18,99          20,77           21,24          23,20        28,62           42,63            60,59          76,27           79,67   
           
EBITDA         4,11              3,95            2,67             3,62            4,30          3,07             4,05              6,41          11,74           11,47   
           
zysk netto         2,03              1,98            0,68   –        0,30            2,74          1,72             1,22              4,85            8,23           10,75   
*zgodnie z MSR

Dodatkowych informacji z zakresu relacji inwestorskich udziela:

Jarosław Sygidus

Dyrektor Finansowy, IZO-BLOK S.A.
t. +48 32 77 25 720
m. + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresami: www.izo-blok.pl, www.spo.izo-blok.pl

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych IZO-BLOK S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) będzie prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony dnia 17.06.2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącej organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Prospekt będzie dostępny od dnia 21.06.2016 r. w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.izo-blok.pl i www.spo.izo-blok.pl) i oferującego (www.dmbzwbk.pl). Część danych zawartych w niniejszej publikacji może dotyczyć zdarzeń przyszłych, w związku z czym mogą one podlegać zmianie lub aktualizacji. Niniejsza publikacja dotyczy oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium RP i nie jest przeznaczona do udostępniania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa.

Skip to content