bewi logo
kroptki
Cofnij

Metoda ekstruzji

W tej metodzie surowce do produkcji, czyli odpowiednio skomponowana mieszanina polipropylenu z dodatkami nadającymi pożądane właściwości produktowi, podawane są do ekstrudera. Wewnątrz ekstrudera następuje wymieszanie surowców i ich uplastycznienie. Po uzyskaniu odpowiedniej lepkości do ekstrudera wprowadzany jest gaz, zazwyczaj są to węglowodory, który stanowi czynnik spieniający. Na wylocie ekstrudera umieszczona jest głowica o odpowiedniej geometrii, a tuż za nią układ cięcia pod wodą. Polipropylen opuszczając ekstruder, przez małe otwory głowicy zaczyna ekspandować a noże tną wytłaczaną strugę na granulat. Granulat kierowany jest do suszarni, a następnie do silosów magazynowych, gdzie jest kondycjonowany.Schemat produkcji granulatu metodą ekstruzji.


Skip to content