bewi logo
Cofnij

Dotacje na innowacje

Opracowanie nowej generacji wzmacnianych kształtek z EPP dla branży
samochodowej

IZOBLOK S.A. zrealizował projekt złożony w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Cofnij

Badania na rynek

Wprowadzenie na rynek światowy innowacyjnych produktów dla branży
automotive opartych o przeprowadzone prace B+R


Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Celem projektu jest wprowadzenie na rynek międzynarodowy innowacyjnych produktów – kształtek z tworzywa EPP z zaimplikowanymi wkładkami metalowymi i/lub z tworzywa sztucznego. Koncepcja ww. produktu została opracowana i zweryfikowana w wyniku przeprowadzonych prac B+R. Zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia umożliwią poszerzenie oferty o nową linię produktów 3-ciej generacji z tworzywa EPP do samochodów osobowych o zwiększonej wytrzymałości i wydłużonej żywotności.

Cofnij

Projekty aplikacyjne

Opracowanie innowacyjnej technologii spieniania tworzywa o unikatowych właściwościach funkcjonalnych


Projekt jest dofinansowywany w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody produkcji unowocześnionego tworzywa EPP metodą spieniania. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania nad metodyką spieniania polipropylenu z zastosowaniem CO2, wykorzystaniem w procesie produkcji regranulatu ze zużytych kształtek z EPP oraz prace nad zwiększeniem skali opisywanych procesów wytwórczych. W ramach projektu zostanie opracowana autorska i innowacyjna receptura blendu do spieniania, dzięki któremu nowy materiał cechował będzie się korzystniejszymi cechami i parametrami funkcjonalnymi. Finalnie, opracowana innowacyjna technologia pozwoli na opracowanie i późniejsze wdrożenie innowacyjnych produktów – detali z EPP dla zastosowań w branży automotive, szczególnie w samochodach
elektrycznych.

Cofnij

Dotacje na innowacje

Opracowanie nowej generacji wzmacnianych kształtek z EPP dla branży
samochodowej

IZOBLOK S.A. zrealizował projekt złożony w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Skip to content