bewi logo
Cofnij

Wartość projektu

13 200 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

4 620 000,00 PLN

Badania na rynek

Wprowadzenie na rynek światowy innowacyjnych produktów dla branży
automotive opartych o przeprowadzone prace B+R


Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Celem projektu jest wprowadzenie na rynek międzynarodowy innowacyjnych produktów – kształtek z tworzywa EPP z zaimplikowanymi wkładkami metalowymi i/lub z tworzywa sztucznego. Koncepcja ww. produktu została opracowana i zweryfikowana w wyniku przeprowadzonych prac B+R. Zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia umożliwią poszerzenie oferty o nową linię produktów 3-ciej generacji z tworzywa EPP do samochodów osobowych o zwiększonej wytrzymałości i wydłużonej żywotności.

Skip to content