bewi logo
Cofnij

Wartość projektu

5 362 195,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

2 122 999,80 PLN

Dotacje na innowacje

Opracowanie nowej generacji wzmacnianych kształtek z EPP dla branży
samochodowej

IZOBLOK S.A. zrealizował projekt złożony w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Skip to content