bewi logo
Cofnij

Wartość projektu

13 564 307,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

5 970 858,00 PLN

Projekty aplikacyjne

Opracowanie innowacyjnej technologii spieniania tworzywa o unikatowych właściwościach funkcjonalnych


Projekt jest dofinansowywany w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody produkcji unowocześnionego tworzywa EPP metodą spieniania. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania nad metodyką spieniania polipropylenu z zastosowaniem CO2, wykorzystaniem w procesie produkcji regranulatu ze zużytych kształtek z EPP oraz prace nad zwiększeniem skali opisywanych procesów wytwórczych. W ramach projektu zostanie opracowana autorska i innowacyjna receptura blendu do spieniania, dzięki któremu nowy materiał cechował będzie się korzystniejszymi cechami i parametrami funkcjonalnymi. Finalnie, opracowana innowacyjna technologia pozwoli na opracowanie i późniejsze wdrożenie innowacyjnych produktów – detali z EPP dla zastosowań w branży automotive, szczególnie w samochodach
elektrycznych.

Skip to content