bewi logo
Cofnij

Przydział akcji w ofercie publicznej IZO-BLOK S.A. zakończony

W ramach oferty publicznej dokonano przydziału łącznie 267 000 akcji nowej emisji serii D. IZO-BLOK pozyskał w ramach emisji akcji 42,72 mln zł. Notowania Praw do Akcji serii D na GPW przewidywane są w okolicach 22 lipca 2016 r.

Cena emisyjna za jedną akcję IZO-BLOK S.A. wynosiła 160 zł. Należycie opłacono i subskrybowano 267 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. W transzy dla inwestorów indywidulanych dokonano przydziału 13 350 akcji serii D, natomiast w transzy dla inwestorów instytucjonalnych 253 650 akcji serii D. Redukcja wśród inwestorów indywidualnych wyniosła około 61 proc.   

Zainteresowanie było duże. Inwestorzy docenili to co do tej pory zrobiliśmy. Przekonująca była nasza strategia – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK S.A.

Mieliśmy do czynienia z bardzo trudnymi warunkami rynkowymi a mimo to inwestorzy deklarowali chęć objęcia naszych akcji po takiej cenie, że realne jest osiągnięcie naszego celu w zakładanym terminie. Idziemy do przodu i to mnie bardzo cieszy – dodaje.

Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A., doradcą prawnym jest Olesiński i Wspólnicy Sp.k.

IZO-BLOK zajmuje obecnie drugą pozycję w Europie wśród przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentów elementów z EPP dla branży motoryzacyjnej, która generuje około 90 proc. przychodów ze sprzedaży Spółki. Na rynku Spółka obecna jest od 1998 roku. IZO-BLOK pracuje dla czołowych międzynarodowych marek tj. Volkswagen, Ford, Audi, czy Jaguar Land Rover współtworząc ich sukcesy. Zapotrzebowanie na produkty jakie oferuje ciągle rośnie. W ponad 90% IZO-BLOK jest eksporterem. Posiada 3 nowoczesne zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 16000 m². Rocznie, produkuje ponad 16 mln szt. kształtek z EPP wykorzystując przy tym prawie 2000 ton surowca. Na swoim koncie posiada prestiżowe nagrody branżowe i biznesowe: JLRQ od Jaguar Land Rover, Q1 od Ford, A Formel Q od Volkswagen, czy Diamenty Forbes 2016.

Dodatkowych informacji o spółce udziela:
Jarosław Sygidus, Dyrektor Finansowy IZO-BLOK S.A.
Relacje inwestorskie/Investor Relations
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem:
www.izoblok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl

Skip to content