bewi logo
Cofnij

Stabilny wzrost GK IZOBLOK w IIIQ 2016/2017

Skonsolidowane wyniki finansowe GK IZOBLOK pokazują stabilny wzrost wartości firmy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 124.452 tyś PLN a zysk netto11.102 tyś PLN. EBITDA ukształtowała się na poziomie 19.365 tyś PLN i była wyższa od zeszłorocznej o 38,2%. Na poziomie jednostkowym, IZOBLOK S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży 70.006 tyś PLN z zyskiem netto na poziomie 8.940 tyś PLN, który był wyższy w stosunku do analogicznego okresu o 278 %. EBITDA wyniosła 14.581 tyś PLN, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, gdzie wyniosła 14.017 tyś PLN – nastąpił jej nieznaczny wzrost o 4,0 %. Zysk ze sprzedaży po trzech kwartałach 2016/2017 wyniósł 11.212 tys. złotych i był na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego. Wzrost kosztów z działalności operacyjnej wzrósł tylko o 6,7 proc. Zysk w ujęciu jednostkowym na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 10.718 tys. złotych i zmalał o 6,9 % w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Utrzymujemy dobrą rentowność na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. Działamy zgodnie z planem. Prowadzimy działania konsolidacyjne i optymalizacyjne na 4 poziomach: kosztów, jakości, surowca i projektów. Skupiamy się na porządkowaniu i systematyzowaniu. Dążymy do jak najlepszego wykorzystania synergii Grupy. To wymaga nie tylko dużo pracy, ale i tez czasu, tym bardziej, że musimy to zrobić naprawdę dobrze – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A.

W IIIQ 2016/2017, Spółka została doceniona przez ADIENT – największego dostawcy siedzeń samochodowych na świecie nagrodą Bronze Supplier Performance Award. Dzięki 
124 proc. wzrostowi przychodów w latach 2013-2015, IZOBLOK został także laureatem XVII edycji prestiżowego rankingu Gazel Biznesu publikowanym przez Puls Biznesu. Po raz pierwszy Spółka znalazła się w tym rankingu w 2014 roku. Ponadto IZOBLOK został finalistą konkursu Globalni Liderzy Przyszłości, Poland GO GLOBAL!

Akcje Spółki znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Udziały drożeją od debiutu w grudniu 2011 roku. Wówczas za jedną akcję Spółki płacono 22,90 zł a na koniec 2016 roku 178,55 zł. DM Noble Securities oraz DM BZ WBK wydały rekomendacje „kupuj” z poziomem docelowym szacowanym odpowiednio na 205 zł za akcję i 245 zł za akcję.

Skip to content