bewi logo
Cofnij

Zbigniew Pawłucki w Grupie IZOBLOK

Zbigniew Pawłucki, dołączył do zespołu IZOBLOK S.A. W strukturze Grupy, jako wiceprezes zarządu IZOBLOK S.A. będzie odpowiedzialny m.in. za koordynację i rozwój sprzedaży w Grupie Kapitałowej, w tym relacje z kluczowymi Klientami i Dostawcami, ponadto za R&D Grupy IZOBLOK, w szczególności rozwój technologii produkcji surowca i automatyzację procesów produkcyjnych.

Powołanie przez Radę Nadzorczą IZOBLOK S.A Zbigniewa Pawłuckiego na wiceprezesa zarządu IZOBLOK S.A. zmienia skład osobowy zarządu Spółki na dwuosobowy.

Wiedza i ogromne doświadczenie Zbigniewa Pawłuckiego przyczynią się nie tylko do wzmocnienia integracji wewnętrznej Spółek Grupy. Dzięki temu IZOBLOK będzie silniejszy zarówno jeśli chodzi o relacje zewnętrzne z interesariuszami jak i maksymalne wykorzystanie efektów synergii w Grupie. – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes IZOBLOK S.A

Zbigniew Pawłucki jest menedżerem z 25-letnim doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami i produkcją Członek Zarządów i Rad Nadzorczych podmiotów związanych z sektorem przemysłowym. Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Kolonii (Niemcy), Wydział Mechaniczny – Technika samochodowa, Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Akademii Strategicznego Przywództwa, Harvard Business Review. Biegle włada językiem niemieckim, angielskim i rosyjskim. Od 1992 roku związany z branżą motoryzacyjną i przemysłem. Karierę zawodową rozpoczynał w Ford Motor Company. W latach 1995-2004 związany z HP-chemie Pelzer GmbH, gdzie odpowiadał za zaopatrzenie, powstanie i rozwój zakładu produkcyjnego w Polsce a od 2001 roku jako Członek Zarządu angażował się w procesy restrukturyzacyjne w Grupie Pelzer. W 2007 roku, piastując stanowisko członka zarządu Grupy Automotive Components Europe, wprowadził spółkę na warszawską giełdę (IPO). Od 2009 roku, jako Dyrektor Wykonawczy ds. Realizacji Inwestycji Majątkowych w PKN ORLEN S.A. odpowiadał za inwestycje przemysłowe oraz restrukturyzację Orlen Budonaft i Orlen Centrum Serwisowe.

Skip to content