bewi logo
kroptki
Cofnij

Metoda wysokociśnieniowa

Produkcja granulatu metodą wycokociśnieniową to proces dwuetapowy. W pierwszym etapie otrzymuje się mikrogranulat, który następnie jest kierowany do autoklawu. W reaktorze pod wypływem wysokiej temperatury mikrogranulat mięknie i możliwe jest nasycenie go gazem pod wysokim ciśnieniem. W tym przypadku możliwe jest stosowanie gazów obojętnych. Ekspansja mikropeletu następuje w trakcie opróżniania reaktora, na skutek gwałtownego spadku ciśnienia na wylocie. Obniżenie temperatury powoduje solidyfikację granulatu. Spieniony granulat jest suszony i kierowany do silosów magazynowych.Schemat produkcji granulatu metodą wysokociśnieniową.


Opracowanie innowacyjnej technologii spieniania tworzywa o unikatowych właściwościach funkcjonalnych” zostanie opracowana autorska i innowacyjna receptura blendu do spieniania, dzięki któremu nowy materiał cechował będzie się korzystniejszymi cechami i parametrami funkcjonalnymi. Projekt jest dofinansowywany w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. O wynikach będziemy informować w ramach postępu prac projektowych.

Skip to content